Steunleden

 

Limburg-Expres is uw internetradio, goed voor vele uurtjes mooie muziek. Om deze radio tot een succes te maken, zijn wij afhankelijk van financiƫle middelen om de wettelijke en noodzakelijke kosten te dragen. Limburg-Expres is een vereniging en onze dj zijn onze leden. Als lid betalen de dj maandelijkse contributie.

Onze financiƫle verplichtingen zijn:

Hiernaast organiseert Limburg-Expres elk jaar 1 of meer artiestenavonden. Wij stellen dj en luisteraar in de gelegenheid om zonder kosten mee te lopen in een of meerdere Carnavalsoptochten. Bij voldoende interesse organiseren we tegen een kostprijs een fandag voor onze leden. Wij nemen interviews af voor artiesten, die dit wensen, en brengen wij live ten gehore.

Alles wat we doen voor de artiesten en luisteraars is onbaatzuchtig. Wij brengen gezelligheid in uw huiskamer en dat hoort gratis te zijn.

Er zijn een paar luisteraars die graag iets willen bijdrage in de kosten. Dit is een geweldig gebaar! Wij zien dit als een blijk van waardering. Zo ontstond er de mogelijkheid om Steunlid te worden.

 

Hoe wordt je steunlid?

Dit kunt u worden door een jaarcontributie te betalen van 10 euro te storten op het rekeningnummer NL82 INGB 0005 4485 86 ten name van W G J Vrouwenraets met als kenmerk steunlid(met vermelding van uw naam).

Onze steunleden zijn: 

Bedankt voor jullie bijdrage en waardering. Steun Limburg-Expres alleen als u dat leuk vindt! Zolang u dit wenst en geheel vrijblijvend.

Limburg-expres K.v.k. 141091550000

 

 www.limburg-expres.nl